Splošni pogoji & Varstvo osebnih podatkov

 

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVNA OBVESTILA

 

S spletnim mestom www.arstudio-avsenik.com upravlja podjetje Ars Studio Avsenik, Martin Avsenik s.p., s sedežem na naslovu Staničeva ulica 33b, Ljubljana, SI.

 

Kopiranje in razmnoževanje vsebine

 

Slikovno gradivo, video vsebine in teksti, objavljeni na spletnem mestu www.arstudio-avsenik.com, so last podjetja Ars Studio Avsenik razen, če je navedeno drugače. Slikovno gradivo in vsebine se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati ter se ne smejo uporabljati v komercialne ali nekomercialne namene brez pisnega dovoljenja podjetja in brez navedb o avtorskih pravicah.

 

Odgovornost

 

Na spletni strani www.arstudio-avsenik.com se trudimo objavljati točne in ažurne podatke, vendar ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih vsebin. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo, dodamo ali odstranimo vsebino spletni strani. Spletne strani so informativne in spletni obiskovalci objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Podjetje Ars Studio Avsenik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij objavljenih na tem spletnem mestu ali začasnega nedelovanja spletnega mesta. Z uporabo tega spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.

 

Informacije o cenah

 

Vse cene na spletni strani www.arstudio-avsenik.com so izražene v EUR in vključujejo 22% DDV (davek na dodano vrednost). Če cena ni navedena, pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca ali na splošni naslov e-pošte podjetja Ars Studio Avsenik.

 


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

V podjetju Ars Studio Avsenik, Martin Avsenik s.p. (v nadaljevanju »Ars Studio Avsenik«) precejšno pozornost namenjamo zaščiti vaše zasebnosti pri obisku naše spletne strani in varstvu osebnih podatkov. V nadaljevanju dokumenta vas seznanjamo z informacijami o tem, katere osebne podatke obdelujemo, kdo jih obdeluje, za katere konkretne namene jih uporabljamo in kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

Podjetje Ars Studio Avsenik je za zaščito vaših osebnih podatkov sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki vaše podatke ščitijo pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim dostopom. Sprejeti ukrepi se redno preverjajo in nenehno prilagajajo stanju tehnike. Če pride do kršitve varstva vaših osebnih podatkov, vas bomo o tem obvestili v 72 urah.

 

Podjetje Ars Studio Avsenik vam zagotavlja, da bomo vse vaše osebne podatke brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

 

Zbiramo podatke, ki nam jih posredujete vi in podatke, ki jih zbiramo mi. Obdelujemo podatke, za katere je potrebna privolitev in podatke, za katere ni potrebna privolitev.


Za obdelavo podatkov, ki nam jih posredujete preko kontaktnega obrazca, ne potrebujemo vaše izrecne privolitve. Preko kontaktnega obrazca pridobimo vaše identifikacijske podatke (ime in priimek, ime podjetja, kraj bivanja) in kontaktne podatke (e-pošta, telefonska številka), ki jih obdelujemo za namen odgovora na vaše povpraševanje. Podatke hranimo 36 mesecev.

 

Za obdelavo podatkov, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice, potrebujemo vašo izrecno privolitev, ki jo podjetju podate, ko obkljukate kvadratek »Prijava na e-novice«. Podatki, ki se pošljejo ob prijavi, se uporabijo samo za pošiljanje e-novic. Za pošiljanje e-novic uporabljamo naveden e-poštni naslov. Prejemanje e-novic lahko kadarkoli prekličete preko možnosti odjave v e-novicah. Vaše podatke hranimo do preklica ali do prenehanja pošiljanja e-novic.

 

Posredovane podatke bomo uporabili izključno za potrebe pošiljanja zahtevanih informacij z vaše strani. Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Zagotavljamo, da osebnih podatkov ne bomo zlorabili ali kako drugače kršili vaše zasebnosti. Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

 

Viri pridobivanja osebnih podatkov

 

Osebne podatke pridobivamo neposredno od vas preko kontaktnega obrazca na spletni strani www.arstudio-avsenik.com ali pri komunikaciji z vami preko e-pošte ali telefonskega klica. Obdelujemo samo osebne podatke, ki nam jih zagotovite neposredno pri prijavi na e-novice, pri kontaktiranju preko kontaktnega obrazca ali pri komunikaciji z nami preko emaila ali telefona (telefonski klici niso snemani).

 

Uporaba osebnih podatkov obiskovalcev spletnih strani

 

Vaše osebne podatke obdelujemo v situacijah in za namene, za katere nam podate dovoljenja. Če se pri nas prijavite na e-novice, vaše podatke uporabljamo za pošiljanje e-novic preko marketinške platforme MailChimp. Če pri nas opravite nakup produkta, vaše podatke uporabljamo za obdelavo vašega naročila, zaščito pravnih zahtevkov in izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

 

S pomočjo vaših kontaktnih podatkov in drugih podatkov vam lahko pošiljamo naše informativne ponudbe. Do obdelave vaših osebnih podatkov imamo pravico na podlagi vašega soglasja in brez vašega soglasja, na podlagi izvajanja kupoprodajne pogodbe, našega zakonitega interesa ali z namenom izpolnjevanja pravnih obveznosti.

 

Upravljavec osebnih podatkov

 

Vaše osebne podatke obdelujejo za lastne namene kot njihov upravljavec zaposleni v podjetju Ars Studio Avsenik. To pomeni, da podjetje določa namene, za katere vaše osebne podatke zbira in načine obdelave ter tudi odgovarja za ustrezno izvajanje le teh.

 

Pravice posameznika v povezavi z obdelavo osebnih podatkov

 

V povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov lahko uveljavljate naslednje pravice, ki vam pripadajo: pravico do seznanitve, popravka, izbrisa in omejitve obdelave, prenosa, ugovora in pritožbe.

 

Pravica do seznanitve
Kadarkoli imate pravico, da izveste in dobite potrdilo o tem, katere vaše osebne podatke zbiramo, za katere namene in kako dolgo, od kod jih pridobivamo, komu jih posredujemo, kdo jih obdeluje in kakšne so vaše druge pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

Pravica do popravka
V kolikor opazite, da so vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo v naši hrambi nepravilni ali nepopolni, lahko kadarkoli zahtevate, da jih v najkrajšem možnem času popravimo oz. dopolnimo.

 

Pravica do izbrisa
Pravico do trajnega izbrisa vaših osebnih podatkov lahko zahtevate, če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene, v katerih smo jih obdelovali, če je prišlo do nezakonite obdelave, če ste umaknili soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za katere je vaše soglasje nujno, če ste uveljavili svojo pravico do ugovora proti obdelavi podatkov in če domnevate, da obdelava osebnih podatkov ni v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi. Upoštevati morate, da lahko obstajajo razlogi, zaradi katerih takojšen izbris vaših podatkov ni možen.

 

Pravica do omejitve obdelave podatkov
Uveljavljate lahko tudi pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov, kar pomeni, da v določenih primerih zahtevate, da se vaše osebne podatke posebej označi in izvzame iz postopkov obdelave, pri čemer je učinek časovno omejen. Obdelavo osebnih podatkov bomo omejili v primeru:
•    da dvomite v pravilnost svojih podatkov za čas do ugotovitve, kateri podatki so pravilni,
•    če vaše osebne podatke obdelujemo brez ustrezne pravne podlage in jih boste namesto izbrisa le omejili,
•    če vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo v zgoraj opisane namene, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravne zahtevke,
•    če vložite ugovor proti obdelavi podatkov.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov
Pravico imate, da od nas zahtevate v posredovanje vse svoje osebne podatke, ki ste nam jih dali na voljo in zagotovili s soglasjem. Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo v naših elektronskih podatkovnih bazah, vam bomo posredovali v strukturirani, splošno razširjeni in strojno čitljivi obliki.

 

Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov
Če vaše podatke obdelujemo za opravljanje nalog v javnem interesu, za izvrševanje javne oblasti ali pa se pri obdelavi sklicujemo na nujnost zaščite naših upravičenih interesov, lahko vložite ugovor proti takšni obdelavi podatkov, če obstajajo prevladujoči interesi zaščite vaših podatkov. Pravico imate tudi do ugovora proti obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja.  

 

Pravica do pritožbe
Pravico do pritožbe lahko uveljavite, če domnevate, da vaše osebne podatke obdelujemo neupravičeno oz. v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi in da so vam s tem kršene vaše pravice. Naprošamo vas, da se obrnete na nas glede pojasnitve dvomov in morebitnih vprašanj. Pravico imate, da se pritožite pri slovenskem pristojnem organu za varstvo podatkov (tj. pri Informacijskemu pooblaščencu na naslov Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana) oz. pri evropskem nadzornem organu.

 

Način uveljavitve določenih pravic


Pravice lahko uveljavite tako, da nam pošljete e-pošto na ars@arstudio-avsenik.com, ki naj vsebuje vaše ime in priimek ter e-poštni naslov ter sporočilo z obrazložitvijo o tem, katero pravico uveljavljate in zakaj. Vaš zahtevek bomo izpolnili v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v roku enega meseca.

 


Kontakt upravljavca osebnih podatkov:

 

Ars Studio Avsenik, Martin Avsenik s.p.
Staničeva ulica 33b
1000 Ljubljana
E-pošta: ars@arstudio-avsenik.com
Tel. št.: 01 39 29 30

Ekipa podjetja Ars Studio Avsenik je usmerjena v kreativne projekte, ki s pomočjo sodobne tehnologije združujejo sliko, zvok in prostor v namensko avdiovizualno celoto.
Arhitekturni projekti
Ekipi podjetja Ars Studio Avsenik so konceptualni arhitekturni projekti izziv, v katerih združuje AV produkte, multimedijske vsebine in arhitekturne elemente.
VEČ >>
Multimedijski projekti
Multimedijski projekti podjetja Ars Studio Avsenik so nadgradnja individualnih produktov, s katerimi še bolj sledimo naši osnovni dejavnosti.
VEČ >>
UMETNIŠKA GALERIJA Vstopite v svet, ki ga ustvarjata slikarska paleta barv in umetnikova domišljija, ter odkrijte umetniška dela številnih znanih umetnikov.